Tuesday, June 29, 2010

Dakwah : Antara Hakikat Dan Dramatik

Mengungkap kalimah dakwah memang mudah tapi siapakah yang mampu menyampaikan kebenaran hakiki dan istiqamah mengikut manhaj sunnah nabawiyah?. Para pendakwah ini perlu lebih serius dan menggunakan uslub yang baik dengan mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk ”.

(An-nahl :ayat 125)

Allah SWT berfirman lagi yang bermaksud :

“ Dan janganlah kamu berbahas Dengan ahli Kitab melainkan Dengan cara Yang lebih baik, kecuali orang-orang Yang berlaku zalim di antara mereka; dan Katakanlah (kepada mereka): "Kami beriman kepada (Al-Quran) Yang diturunkan kepada Kami dan kepada (Taurat dan Injil) Yang diturunkan kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah satu; dan kepadaNyalah, Kami patuh Dengan berserah diri ”.

(surah al-ankabut : ayat 46)


Hikmah atau kebijaksanaan itu ialah menjadikan (meletakkan) sesuatu pada tempatnya, teliti memilih masa, tempat, kata-kata dan cara mengemukakannya, menepati Islam sebagai agama fitrah yang tepat dengan fitrah manusia yang di dakwah.

Bagi mencapai realiti dan hakikat dakwah, para pendakwah memerlukan hujah dan manhaj yang jelas serta mampu menahan dan menolak paluan ombak kekufuran yang deras melanda ummah. Membuat persediaan bagaimana untuk menyampaikan medium dakwah berpandukan syariat Allah. Sumber-sumber yang diperlukan bagi pendakwah adalah :

1. Al-Qur’anul Karim : Penentu kepada dasar dakwah yang dilakukan, menjadi pengawalnya agar tidak terpesong dari tajuk yang sebenar. Jadi rujukan utama pendakwah.

2. Sunnah Rasulullah SAW : Di dalam sirah rasulullah SAW samada di mekah atau di madinah, menghadapi Ahli kitab, pimpinan masyarakat atau badwi yang paling keras itu, semua menjadi contoh praktikal kepada uslub dakwah.

3. Sirah salaf soleh : Para sahabat dan tabi’in yang melihat dari dekat ketika dakwah dimulakan serta pengalaman mereka yang banyak menjadi contoh, dan ilmu mereka yang mendalam memahami ketika hokum Islam itu diwahyukan dan cara penyampaian yang sebenar perlu dikaji sedalam-dalamnya.

4. Pengalaman : Pengalaman juga menjadi guru yang berkesan samada dari kejayaan atau kesilapan dan kegagalan, samada dari kita atau orang lain, sehingga membina kematangan pendakwah dan membentuk keperibadian yang menjadi asas kepada kemampuan memikul amanah dakwah ketika mengharungi perjuangan atau setelah mencapai kemenangan dan ia menjadi proses tarbiyah yang berkesan kepada pendakwah ke arah menanamkan keteguhan iman dan kematangan menterjemahkan uslub dakwah dengan penuh kebijaksanaan.

Dakwah Dan Tribulasinya : Ombak Kuffar Berpalu Deras Terhadap Islam


Di dalam kehidupan pendakwah terdapat banyak halangan dan rintangan yang menggugat nasib pejuang-pejuang Islam. Tetapi persediaan yang baik, dan bimbingan yang betul beserta dengan sikap yang berhati-hati dapat menjaga dan memelihara para amilin dari penyelewengan dan terjerumus ke lembah kehancuran.

Hasil dari konspirasi yang dilakukan oleh kuffar terhadap umat Islam menjadikan sasaran aqidah sebagai sudut pertama untuk melumpuhkan kekuatan Islam dan Umatnya. Islam itu pernah menjadi sasaran mereka, maka pendokongnya juga turut menjadi sasaran yang lebih terdedah dengan melemparkan tuduhan dan fitnah yang bertujuan menghilangkan kepercayaan orang yang didakwah terhadap pendakwah.

Di dalam al-Qur’an juga mendedahkan contoh yang banyak bagaimana tuduhan terhadap pendakwah yang dikemukakan oleh musuh Islam, di antara firman Allah SWT :

“ Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya Aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari Yang besar (hari kiamat). Ketua-ketua dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya Kami nampakmu (Wahai Nuh) berada Dalam kesesatan Yang nyata".

(surah al-A’raf : ayat 59-60)


“ Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan, Bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran, dari kalangan mereka sendiri. dan mereka Yang kafir itu berkata: "orang ini adalah seorang ahli sihir, lagi pendusta ”.

(surah Shaad : ayat 4)


“ Dan berkatalah pula ketua-ketua dari kaum Firaun: "Adakah Engkau (Wahai Firaun) hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di bumi (Mesir) dan meninggalkanmu serta apa-apa Yang dipuja olehmu?" Firaun menjawab: "Kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap Menguasai (menundukkan) mereka".

(surah al-A’raf : ayat 127)


Proses pembentukan fokus dakwah


Serangan yang bertubi-tubi dan palu-memalu terus mengena kepada umat Islam secara fizikal dan mental. Para pendokong agama Allah ini perlu mengenali bagaimanakah cara dan politik dalam menolak tentangan yang dahsyat ini. Pada hari ini kita bertemu dengan pelbagai bentuk tuduhan yang dilemparkan terhadap Islam dengan menyatakan ianya tidak sesuai, hukum syariatnya tidak munasabah dengan keadaan semasa dan ada pula yang menyatakan keadaan yang ada ini diwarisi sejak turun temurun, parti tidak ada di zaman dahulu dan sebagainya.

Oleh itu pendakwah hendaklah menghadapi dengan uslub yang tidak merugikan dakwah disamping jawapan-jawapan secara lisan dan tulisan maka uslub membentuk jatidiri adalah cara yang paling berkesan bagi membatalkan langkah-langkah musuh. Sebagai pendukung gerakan Islam hendaklah melengkapkan diri dengan sifat-sifat keIslaman yang teguh di antaranya; memahami agama, menjadi tauladan yang baik, sabar, berlemah-lembut, bersikap pemudah bukannya pemayah, merendah diri, beramah mesra dan pemurah.

Akhirnya, secara tuntas walaupun berdakwah itu menjadi kewajipan kepada setiap anggota ummat Islam menurut kemampuan dan kadar masing-masing tetapi ianya mestilah dilaksanakan dengan berorganisasi. Wajibnya ada jamaah, parti atau pertubuhan yang membawa wadah perjuangan menyebarkan Islam dan mendaulatkannya di atas muka bumi kerana kesyumulan Islam dan penyampaiannya secara menyeluruh juga cabaran yang mesti dihadapi memestikan wujudnya jamaah atau parti, bukan sahaja menjadi hakikat yang disedari apabila kerja dakwah itu dilakukan, tetapi itulah juga perintah Allah dan Rasulullah SAW. Firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Wahai orang-orang Yang beriman! sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum…”.

(surah al-Ma’idah : ayat 54)


“ Dan sesiapa Yang menjadikan Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana Sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada ugama) Allah, itulah Yang tetap menang ”.
(surah al-Ma’idah : 56)


Sabda Rasulullah SAW : “ التزم جماعة المسلمين وٳمامهم ”

“ Lazimilah jamaah orang Islam dan pemimpin mereka ”.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.~

Tuesday, June 08, 2010

Memaknakan Sebuah “Engagement”


“Dan tidak ada Yang lebih baik perkataannya daripada orang Yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal Yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"
Surah Fussilat : 33

Apabila membaca ayat al-qur’an tersebut kita dapat fahami bahawa ucapan yang paling baik adalah seruan kepada Allah SWT dan ajaran Islam. Ia merupakan seruan kebenaran agar manusia dapat dikeluarkan daripada kegelapan taghut dan kejahilan kepada sinar keimanan dan keintelektualan.

Artikel ini saya bawakan agar jelas akan keberadaan kita dalam menghadapi realiti sebuah “ engagement ” apabila ikatan yang diikat dengan janji setia untuk menegakkan agama Allah SWT. Isunya di sini bukanlah sekadar isu prinsip semata-mata tetapi isu sikap dan penampilan. Apa yang mahu saya tegaskan adalah bagaimana persedian kita untuk “ engage ” dengan perjuangan, dakwah dan masyarakat kerana tidak mungkin perjuangan Islam ini diurus tanpa engagement yang baik dan murni antara kita dengan segenap lapisan dan organ masyarakat.

Di kalangan manusia terdapat variasi penerimaan sesuatu seruan sepertimana yang pernah dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan perumpamaan perbezaan tersebut sebagaimana tanah yang Allah SWT jadikan dengan pelbagai jenis. Apabila hujan turun ada tanah yang boleh menakung air, ada yang boleh menakung tapi sebentar cuma, dan ada tanah yang poros langsung tidak boleh menakung air.

Oleh itu, persedian dan kemahiran ketika menyampaikan mesej dakwah perlu dilakukan dengan teliti dan berhikmah. Kita perlu menyedari hakikat seruan dakwah dan focus yang utama iaitu kewajipan “ amar ma’ruf dan nahi munkar ”. kewajipan kita dalam berdakwah ini melibatkan semua sudut kehidupan yang berkait dengan peribadi, keluarga dan masyarakat agar berdakwah dan menjaga mereka dari melakukan maksiat kepada Allah SWT. Sepertimana firman Allah SWT :

“ Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat Yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah Dalam Segala Yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan Segala Yang diperintahkan ”.
At-Tahrim :6

Keutamaan kualiti dan istiqamah

Saya selalu mendengar alasan bahawa tidak mengapa kita mengubah dan mengikut sikit-sikit cara peredaran zaman agar penampilan kita lebih releven dan praktikal. Cuba kita perhatikan apakah kayu ukur kepada konsep yang dicanangkan oleh pembawakan idealisme seperti ini?. Sejauhmanakah keberkesanan dakwah tersebut?. Apa yang dapat saya lihat sesetengah golongan hanya berhujah dan beramal dengan melihat kepada zahir nas sahaja tanpa memahami maksud dan tujuan sesuatu hukum.
Secara ringkasnya kualiti para pendakwah yang diperlukan dalam rangka mendepani cabaran dan isu dengan lebih praktikal, di antaranya adalah ; ikhlas, taqwa, akhlak, mental, kerja, kemahiran dan thaqafah.

Perkara istiqamah juga merupakan elemen terpenting dalam Islam kerana ia menjadikan seseorang itu kekal dalam jalan dakwah walau berhadapan dengan seribu satu mehnah dan tribulasi. Dia tidak mudah terpengaruh dengan suara-suara yang menghasut sepertimana sabda Rasulullah SAW, maksudnya:

“ Janganlah kamu menjadi seperti orang yang tidak mempunyai prinsip ( pegangan ) dengan berkata : sekiranya manusia baik maka kami akan baik dan jika mereka melakukan kezaliman maka kami pun akan berbuat zalim. Akan tetapi tetapkanlah diri kamu sekiranya manusia baik maka kamu akan lakukan yang lebih baik dan sekiranya mereka melakukan keburukan maka janganlah kamu melakukan kezaliman ”.
(Riwayat Tirmizi)

Sepertimana yang pernah diceritakan kepada saya peristiwa di sebuah kampus university di Malaysia demi meraih kemenangan sanggup menggunakan muslimat sehingga ke tahap seolah-oleh menggadai maruah dan mengeksploitasi wanita. Tidak salah menampilkan muslimat sebagai figure dan agen perwakilan serta calon untuk bertanding di pilihan raya dan sebagainya selagimana ia tidak bertentangan dengan hukum syara’. Apa yang berlaku adalah sebaliknya, memilih calon dengan kriteria rupa paras dan kecantikan semata-mata sehingga mengabaikan keutamaan ilmu dan syarat kepimpinan yang menjadi asas utama pemilihan pemimpin.

Hujah yang dibawa adalah bagi mengikut realiti kehendak umum yang lebih tertarik kepada penampilan calon yang cantik dan menawan. Biarlah kehendak dan maksud sebenar seruan kepada bersama-sama perjuangan Islam itu diketepikan dengan dalil yang tidak kukuh dan uslub yang tidak jelas asal-usulnya. Sedangkan cara dan konsep pergaulan muslimat di khalayak ramai mempunyai adab-adab syarak yang perlu dipatuhi bagi mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Perkara yang haram tidak boleh dialternatifkan dengan yang haram juga. Sebagaimana di sebut oleh dalil hadis ertinya :

" Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memadam yang buruk dengan buruk juga, tetapi yang buruk (haram) dipadamkan dengan yang baik (halal) Sesungguhnya yang kotor itu TIDAK boleh mensucikan yang kotor"
( Riwayat Ahmad)

Nabi SAW bersabda :

إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم

Ertinya : "Allah SWT tidak menjadikan penyembuhan kamu melalui perkara yang diharamkanNya" ( Riwayat Al-Bukhari )


Menghiasi Diri Dengan Syakhsiah Yang Mulia

Syakhsiah para pendakwah di dalam kacamata perjuangan Islam merupakan sepohon pokok yang baik dan berguna kepada manusia dan alam seluruhnya. Firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Tidakkah Engkau melihat (Wahai Muhammad) Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah Yang baik adalah sebagai sebatang pohon Yang baik, Yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit ”.
Surah Ibrahim :24

Maka tidak boleh kita katakan bahawa apa yang terzahir itu tidak sama dengan yang berada di dalam hati. Permasalahan yang berlaku adalah penjagaan jiwa dan rohani yang mungkin kurang dijaga lalu menggunakan alasan yang tidak sewajarnya bagi menutup maksiat yang dilakukan. Jelaslah di sini segala kebaikan yang terzahir itu lahir dari asal yang baik juga.

Engagement dan tribulasinya

Di dalam kehidupan pendakwah terdapat banyak halangan dan rintangan yang menggugat nasib pejuang-pejuang Islam. Tetapi persediaan yang baik, dan bimbingan yang betul beserta dengan sikap yang berhati-hati dapat menjaga dan memelihara para amilin dari penyelewengan dan terjerumus ke lembah kehancuran. Jika di sebutkan permasalana ini akan membawa kepada kupasan yang lebih panjang lagi. Jadi saya hanya bawakan halangan pertama seperti yang disebutkan di dalam buku daurah tadribiyah iaitu :

Wanita

Kerana wanita memainkan peranan penting dalam kehidupan pendakwah malah manusia umumnya. Saya selaku muslimah juga melihat isu ini adalah antara isu besar kerana berapa ramai pendakwah yang gugur dan terkurung di rumah oleh kerana terikat dengan kejahilan isteri sendiri dan kegagalan mentarbiyah isteri dan keluarga. Bukannya gugur syahid dalam berjihad di jalan Allah namun apa yang berlaku adalah sebaliknya.

Antara kesimpulan yang dapat dilihat adalah lemahnya institusi perkahwinan para pendakwah lantaran mereka terpengaruh dengan perkara lahiriah semata-mata dan lupa tentang matlamat utama perkahwinan itu. Di antara prinsip-prinsip utama perkahwinan :

1. Mempunyai niat yang baik : Adalah untuk menyempurnakan agama.

Sepertimana sabda Rasulullah SAW : “ Barangsiapa yang dikurniakan oleh Allah seorang perempuan yang solehah, maka sesungguhnya ia telah menolongnya menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam separuh lagi”.
( Riwayat at-Tabrani )

- Perkahwinan yang menjadi faktor utama di dalam memelihara kemurnian jiwa dan kesuciannya. - Perkahwinan untuk membangunkan keluarga Islam bagi menjadi asas yang kukuh dalam pembangunan masyarakat Islam. Ini merupakan impian setiap mukmin yang mahukan keluarga yang baik dan penyenang hati.

2. Pemilihan yang baik : pemilihan ini adalah suatu faktor utama yang dapat membawa kepada kemesraan dan keserasian di antara kedua-dua pasangan berkenaan. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa terdapat empat perkara yang dijadikan asas kepada pemilihan pasangan iaitu ; agama, keturunan, kecantikan, dan kekayaan. Namun, pemilihan di atas dasar agama adalah yang mesti diberikan keutamaan.

3. Peribadi suami sebagai asas : Islam mengingatkan suami agar jangan terlalu mengikut kehendak isteri demi menjaga kewibawaan dan ketuanan seorang suami di dalam rumah tangga. Imam Ghazali menasihatkan para suami dengan katanya:

“ Diri perempuan itu mengikut keadaan dirimu. Jika engkau lepaskan sedikit tali penambatnya, ia akan membawamu pergi jauh. Jika engkau kendurkan sejenak kekangannya dan memegangnya akan kemas di waktu yang perlu maka engkau akan dapat memenanginya ”.

Oleh sebab itu, peribadi suami memainkan peranan yang penting dalam kehidupan berumahtangga. Pihak suami hendaklah bersikap bijak dalam menyelesaikan segala permasalahan dengan neraca Islam.

Pernah beberapa orang sahabat seperjuangan saya mengadukan permasalahan dan meluahkan perasaan kesal terhadap sikap muslimin yang tidak berani untuk tampil membela muslimat dengan memilih di kalangan yang mempunyai fikrah dan tarbiyah sebagai pasangan hidup. Sedangkan ramai di kalangan muslimat yang berkualiti dan berakhlak berbanding pilihan yang dibuat di kalangan muslimin jelas menunjukkan sikap mementingkan kepentingan dunia dari matlamat yang sebenar iaitu akhirat.

Tidak kurang juga yang terlalu merendah diri sehingga malu untuk melakukan perkara yang baik seperti menyatakan kesungguhan dalam memilih calon bagi membina baitul muslim yang bertunjangkan aqidah dan ukhuwah Islamiyah. Tidak dinafikan bahawa muslimat juga ada sikap-sikap negatifnya, tetapi adalah lebih baik muslimin lebih terkehadapan dalam memikirkan alternative bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Perkara tersebut amatlah dikesali dan ianya merosakkan jamaah serta melambatkan proses kemenangan kerana terpaksa menyibukkan diri dengan proses pentarbiyahan kali kedua!.

Justeru itu marilah kita bersatu di dalam satu jamaah dengan membawa wadah yang satu dan wawasan yang dipegang hingga ke akhirat sana. Kerana kesatuan itulah yang akan menghasilkan kekuatan dan keutuhan. Apa guna ada ilmu dan fikrah tapi tidak diamalkan?!. Sedarlah wahai para pendakwah bahawa kita sekarang semakin teruji!. Saya akhiri artikel ini dengan firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berperang untuk membela ugamaNya, Dalam barisan Yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan Yang tersusun kukuh ”.
Surah as-Shaff : 4

Wednesday, June 02, 2010

Ummah Memerlukan Mujahidah Mujaddidah !2 Kisah Cinta Hakiki Yang Menjadi Sumber Inspirasi Ummah..!!“Sesungguhnya telah berlalu beberapa peraturan Allah s.w.t sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama”

-Surah al-Imran ayat 137


“Jika kamu mendapat luka (dalam peperangan), sesungguhnya kamu itu mendapat luka pula seumpamanya. Hari-hari kemenangan itu kami ganti-gantikan diantara manusia dan supaya Allah s.w.t mengetahui orang-orang yang beriman dan menjadikan sebahagian kamu mati syahid. Sesungguhnya Allah s.w.t tiada mengasihi orang-orang zalim”

-Surah al-Imran ayat 140


Perjuangan Muslimat dalam Gerakan Ikhwan di Mesir :


Tatkala Hassan Hudhaibi dipenjarakan, Rauhiyyah telah telah menziarahi keluarganya. Dia kagum apabila melihat seorang wanita bersama tiga orang anak perempuannya (anak lelakinya juga telah dipenjarakan ) dalam keadaan yang tenang menyambut ketibaannya, seolah-oleh mereka tidak ditimpa sebarang masalah atau musibah. Beliau bersetuju menerima lawatan seorang isteri menteri dan berlakulah perbualan di antara mereka:


Isteri menteri :

Wahai Ummu Usamah, tenanglah engkau, semoga diri engkau berada dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya, aku telah diutuskan oleh suamiku untuk menyampaikan salam kepadamu dan keluargamu serta mempertenangkan kamu, kerana beliau akan terus berusaha sedaya mungkin supaya suamimu tidak dikenakan sebarang seksaan sekalipun kata-kata beliau sudah tiada ruang lagi selepas ini.


Ummu Usamah :

Terima kasih untukmu dan menteri, tetapi siapakah yang mengkhabarkan kepadanya bahawa kami berada dalam kebimbangan sehingga beliau menasihatkan kami supaya bertenang ddan menggembirakan kami dngan keselamatan Ustaz Hudhaibi.


Isteri menteri :

Aku maksudkan, kesungguhan yang dilakukan untuk menghalang perbicaraan ke atasnya dihadapan mahkamah revolusi dan natijah disebaliknya.


Ummu Usamah :

Adakah engkau hendak memberitahu aku dan anak-anak perempuan aku ini, bahawa hukuman telah pun ditetapkan sebelum perbicaraan dan natijahnya adalah hukuman bunuh? Wahai puan, dengarlah dengan baik, dan sampaikan kepada tuan menteri. Sesungguhnya Hassan al-Hudhaibi tidak diamanahkan sebagai pimpinan Ikhwanul Muslimin melainkan dia mengetahui pimpinan sebelumnya (Imam Hassan al-Banna) telah dibunuh, dan menumpahkan darahnya di jalan utama ibu negara, dan sesungguhnya tidak redha Hudhaibi akan dirinya, sebagai pengganti Hasssan al-Banna melainkan dia menunggu kesudahan yang seumpama ini.


Sesungguhnya dia menjual dirinya kepada Allah s.w.t, dan kami menjual diri kami bersamanya, dan tiada seorangpun yang akan melihat kami nanti -sekiranya ini ditentukan oleh Allah s.w.t- melainkan sebagai contoh ketenangan. Kami bahagia tatkala kami menganggap tunggak kami berada disisi Allah s.w.t dan bertambah gembira apabila kami bertemu dengannya kelak sebagai syuhada’.


Kemudian mujahidah ini memandang kepada ketiga-tiga anak perempuannya dan berkata: “Inilah pendirianku. Apakah pendirianmu wahai anak-anakku? Lalu keluarlah suara dari Aliah, Khalidah, dan Sa`ad: “ tiada sebarang pendirian lain dari kami melainkan sebagaimana pendirian mu, wahai ibu ”.


Raja Sa`ud bin Abdul Aziz telah berjasa melalui hubungan diplomatiknya dengan mesir untuk mengurangkan hukuman bunuh ke atas al-Hudhaibi kepada hukuman penjara dan kerja berat seumur hidup. Beliau telah menerima sekeping surat daripada isteri Hudhaibi (Ummu Usamah) dan tiga anak perempuannya.


Diceritakan Raja Saudi begitu terkejut dan kagum apabila menatapi kandungan surat tersebut. Suatu pendirian teguh yang masih lagi dapat didengar selepas daripada zaman para sahabat dan salafus soleh. Kandungan surat tersebuat berbunyi: -


“Raja yang mulia, ketika mana kami berterima kasih di atas kemuliaan timbang rasa engkau, ingin kami tegaskan kepadamu, bahawa kami berada dalam janji dakwah dan ikatan jihad, sama ada syahidnya Ustaz Hudaibi ataupun dipanjangkan umur, roda pertembungan tidak akan terhenti, kerana apa yang nyata, ianya bukanlah pertembungan di antara Hudaibi dan Abd Nasir, bukan juga antara gerakan Ikhwan dan juga Revolusi, sebaliknya ia adalah pertembungan azali antara al-Haq dan al-Batil, antara keimanan dan kekufuran, antara petunjuk dan kesesatan, antara tentera Allah s.w.t dan sekutu syaitan.


Maka panji dakwah akan tegak berkibar dan kerja dakwah akan terus sambung menyambung sekalipun terkorban di dalam perjalanan dakwah ini beribu- ribu syuhada’ lelaki mahupun perempuan, sehinggalah tertegaknya kalimah Allah s.w.t. “Nescaya Allah s.w.t akan menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan meskipun kebatilan tidak disukai oleh golongan yang berdosa tersebut”.


Isteri Syukur Suami Selamat
Ismail Hashim

SHAH ALAM, 2 Jun: Semua isteri sukarelawan mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah sebaik mendapat khabar tentang suami mereka selamat selepas kapal yang mereka naiki, Mavi Marmara diserang tentera rejim haram Israel pagi kelmarin.

Isteri Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia, Haji Jamuliddin Elias, Puan Rosfazilah Mohd Nor dan isteri wakil Muslim Care, Abdul Halim Ridzuan, Puan Nurdalela Abdul Alim ketika dihubungi menyatakan kegembiraan ekoran perkembangan itu.

Mereka mendapat berita itu daripada Pengerusi Pasukan Pengurusan Krisis (CMT) dan Sokongan Keluarga Misi LL4G Malaysia, Zulkifli Mohd Nani petang semalam.

Menurut Puan Rosfazilah, khabar selamat dari Saudara Zulkifli tentang keselamatan semua sukarelawan Malaysia itu bertambah lagi apabila pihak Wisma Putra sedang berusaha untuk membawa mereka pulang. Katanya, rombongan Presiden Yayasan Amal Malaysia, Dr Abd Rani Osman seramai lapan orang yang baru pulang dari Turki datang ke kediamannya kami sebaik mendarat dari sana, semalam.

Puan Nurdalela pula bersyukur dan menyatakan terima kasih di atas sokongan kawan-kawan beliau dan suami yang datang menziarahi keluarganya siang semalam. Petang kelmarin, di dalam sidang akhbar yang mereka hadiri, isteri-isteri sukarelawan Malaysia ini tetap perlihatkan semangat kental meski nasib suami mereka masih lagi belum terjamin selamat.

Namun dengan berkat didikan suami dan jemaah perjuangan Islam yang setiap mereka turut dokongi, menjadikan jiwa mereka kebal, tetap dan tegap. Kesempatan mendengar luahan rasa isteri Ketua Delegasi Malaysia, Haji Noorazman Mohd Shamsudin, Puan Mazlina Ghazali (kiri), Puan Rosfazilah dan Puan Nurdalela menyerlahkan kekuatan dalaman yang dimiliki.

Mereka masih mampu menzahirkan semangat kuat dan daya juang tinggi melalui perkataan mereka di hadapan hadirin termasuk warga media yang mengikuti perkembangan terkini di dalam sidang akhbar itu.

Beliau bersama empat isteri sukarelawan lain dan dua anak peserta konvoi menyatakan isi hati mereka dalam sidang akhbar yang diadakan di sebuah hotel dekat sini.

Memang ketika itu, nasib suami-suami mereka masih tidak dapat dipastikan sama ada selamat, tertembak atau diapa-apakan oleh zionis Israel.

Kapal yang mereka naiki, Mavi Marmara yang dinaiki sekitar 800 sukarelawan dari 50 negara telah ditembak dalam jarak 65 km di dalam perairan antarabangsa.

Puan Mazlina berkata, mereka semua adalah yang terpilih oleh Allah SWT untuk ke sana dan mereka tetap tabah dalam usaha membantu rakyat Gaza yang telah tiga tahun terpenjara.

Beliau sering berhubung dengan suaminya melalui e-mel dan telefon untuk mengetahui perkembangan terkini suaminya dan sukarelawan yang lain.

Pagi kelmarin, jelasnya, kali terakhir beliau dihubungi suami yang memberitahu ada helikopter berlegar di udara dan kapal mereka dikepung.

“Namun selepas itu hingga kini tiada sebarang hubungan lagi dan saya faham tugas suami sebagai ketua menjaga keselamatan semua sukarelawan," tegasnya.

Rosfazilah pula berkata, beliau memang sentiasa tabah apatah lagi suaminya, Jamuliddin asyik berkata-kata tentang ‘hendak syahid, hendak syahid’ sahaja.

“Saya pasti beliau tidak bergurau dalam hal-hal seumpama itu, jadi kami sekeluarga memang sudah pasrah dan menerima jika apa sahaja kemungkinan bakal berlaku.

“Malah beliau tertinggal pula peralatan penting seperti kamera dan kad pengenalan, hari Jumaat lepas sebelum kapal utama mereka berlepas merupakan kali terakhir saya dapat bercakap dengan suami,” jelasnya.

Pasangan Rosfazilah, 44, kelahiran Sungai Petani, Kedah dan Haji Jamuliddin, 47, dari Batu Pahat, Johor mempunyai 10 cahayamata; Nurul Fathi, 21 belajar di IPDA, Mohd Nur Fathi, 19, Ahmad Afiq, 17, Nur Izzati, 15, Danial Fakri, 13, Farhan Faris, 11, Yasmin Zahira, 9, Luqmanul Hakim, 7, Hassan Nasrullah, 4 dan Nur Hanzalah, 3 bulan.

Beliau menyebutkan pendirian suaminya tentang perjuangan Islam yang mereka bersama yakini ini akan berakhir dengan dua perkara sama ada syahid atau menang. Menurutnya, suaminya sering mengingatkan tentang kematian yang mesti diingat setiap hari dan bukan hanya ketika berlakunya konvoi ini sahaja.

Namun bila terjadinya peristiwa ini, mereka sekeluarga lebih mendekatkan diri kepada ketentuan Allah SWT yang telah mengaturkan semua perkara di Luh Mahfuz.

“Anak-anak pula tidak banyak kerenahnya kerana mereka udah acap kali ditarbiyah oleh bapa mereka dan sering kali mengikuti program khusus bersama Unit Amal sejak kecil lagi.

“Jadi bila ditinggalkan begini, mereka sudah terasa seperti biasa sahaja sebab sudah biasa sangat ditinggalkan oleh bapa mereka yang berminat dengan kerja-kerja lapangan,” tegasnya bersemangat.

Bagi Nurdalela pula berkata, “Jangan bawa pulang mayat abang” adalah antara amanat suaminya, Abdul Halim sebutkan tatkala meninggalkan mereka sekeluarga pada 17 Mei lalu.

"Jangan bawa pulang mayat abang, Jangan bawa pulang mayat abang", ucapan itu masih terngiang-ngiang. Malah bila berita konvoi Flotilla Kemanan diserang, ia menjadi semakin kuat memukul gegendang telinga.

Perkara itu didedahkannya dalam sidang akhbar yang inisiatifnya dibuat CMT selepas kapal utama itu dibedil Israel. Penuh sesak bilik sidang itu dengan warga media dan pendokong NGO berkaitan.

Pasangan Abdul Halim, 40, dari Sungai Besar dan Nurdalela, 34, dari Sabak Bernam tinggal di Meru mempunyai tiga cahayamata, Mohd Taufik, 14, Mohd Shahril, 12 dan Hanis Humaira, 2 tahun.

“Sebelum pergi suami menjemput semua berkumpul saudara mara termasuk ibunya, Siti Fathonah Murad, 54 dan beliau meminta maaf dan menyebutkan kesungguhannya untuk ke Gaza.

“Kali terakhir kami bercakap pada hari Khamis jam 10 malam ketika beliau akan berlepas ke Gaza dengan kapal Mavi Marmara dan katanya, akan hubungi lagi jika selamat di Gaza.

“Kami berpegang teguh dengan takdir-Nya, jika ada jodoh, kami jumpa lagi, kami redha dan bersedia hadapi apa sahaja kemungkinan, sebagai orang Islam, kita mesti ingat mati dan beliau meminta maaf pada semua,” ujarnya lagi.

Anaknya pula, Humaira yang juga kerap ditinggalkan kerana bapa aktif di lapangan berkata, “abah pegi kerja naik kapalterbang”’ lantaran sudah biasa kerana bapanya memang sebelum ini pergi pagi dan balik malam.

Sumber : MANHAL PMRAM & HARAKAHDAILY
Related Posts with Thumbnails
 

saffa@srar Copyright © 2009 Community is Designed by Bie